top of page

DIRECTE LIJN MOGELIJK VOOR GROTE PV-PROJECTEN VANAF 1 JANUARI 2019

De Vlaamse regering versoepelt de mogelijkheid om een rechtstreekse verbinding te maken tussen een producent van hernieuwbare energie en één nabijgelegen afnemer.

‘Vandaag is dat in theorie al mogelijk maar de voorwaarden zijn zo strikt dat het in de praktijk amper gebruikt wordt. Als we samen de energieomslag willen maken moeten we elke opportuniteit kunnen benutten. Daarom versoepelen we wetgeving die dit tegen gaat. Het zal gemakkelijker worden voor bedrijven om in de toekomst hernieuwbare energie die elders geproduceerd wordt zelf af te nemen,’ aldus Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

Een directe lijn verbindt een hernieuwbare energie installatie met een afnemer die niet gelegen is op dezelfde site. Vandaag is dit al mogelijk onder zeer strikte voorwaarden: bijvoorbeeld enkel als het distributienet niet voldoende sterk is. Aangezien onze distributienetten afgestemd zijn op hoeveel een afnemer nodig heeft wordt deze maatregel in de praktijk amper gebruikt. Terwijl ze als grote voordeel heeft dat er met een directe lijn minder belasting is op het net, waardoor de kosten dalen.

Voor industriële gebruikers is investeren in hernieuwbare energie pas rendabel als ze zelf voldoende elektriciteit kunnen afnemen. Omdat ze zelf niet voldoende stroom kunnen afnemen kiezen heel wat bedrijven of overheden om niet te investeren in hernieuwbare energie. ‘Er gaan dus heel wat opportuniteiten verloren. Met deze versoepeling willen we hernieuwbare energie bij bedrijven en lokale overheden een boost geven. Het containerpark van de gemeente heeft bijvoorbeeld een aantal loodsen maar ter plaatse is amper verbruik. Het nabijgelegen bedrijf verbruikt heel wat energie en zal in de toekomst via een rechtstreekse verbinding de elektriciteit kunnen afnemen. Een win-win voor iedereen,’ besluit Bart Tommelein.

Bedrijven die een directe lijn installeren moeten wel nog steeds bijdragen aan de openbare dienstverplichtingen. Dat zal gebeuren door een vergoeding per MWh die wordt geïnjecteerd in de directe lijn. Om oversubsidiëring te vermijden elk project dat gebruikt maakt van een directe lijn projectspecifieke steun moeten aanvragen.

(Artikel integraal overgenomen van de website van Bart Tommelein)

DJI_0013_edited.jpg
bottom of page